لیست خودرو های سواری مجازلیست خودرو های سواری مجاز

برای واردات در سال 1396


مهلت اعتبارثبت سفارش خودرو

شرح استاندارد شماره شاسی
نام نمایندگی

سازنده


مدل موتور


مدل خودرو


نام خودرو

ردیف


1396/10/01

WBA1U710?GG
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
پرشيا خودرو BMW N13B16A (1598cc)

BMW 120I

120Iبی ام و 1


1396/11/24

خودروهای سال ساخت 2016:WBA1S31??GV رقم هشتم عبارتست از رقم آزاد که می تواند ارقام صفر تا نه باشد. رقم نهم عبارتست از رقم کنترلی و شامل حروف AتاXو اعداد صفر تا 9می شود. خودروهای سال ساخت 2017 :WBA1S31??HV رقم هشتم عبارتست از رقم آزاد که می تواند ارقام صفر تا نه باشد. رقم نهم عبارتست از رقم کنترلی و شامل حروف Xو اعداد صفر تا 6می شود.
پرشيا خودرو BMW B48B20B TURBO (1998cc)

125i TYPE 1K4 TIPE 1S31 MODEL 6A1250700 STATION WAGON(AC) ONE DIFFERENTIAL (A/T)

125i بی ام و 2


1396/10/01

WBA1U910?GP
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
پرشيا خودرو BMW N20B20A (1997cc)

BMW 125I

125I بی ام و 3


1396/10/01

WBA2A310?GV
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
پرشيا خودرو BMW B38A15A (1499cc)

BMW 218I

218I بی ام و 4


1396/11/24

خودروهای سال 2016:WBA2F31??GV -برای خودروهای 2017:WBA2F31??HV -رقم هشتم عبارتست از رقم آزاد که می تواند ارقام صفر تا نه باشد.رقم نهم عبارتست از رقم کنترلی و شامل حروف AتاX و اعداد صفر تا 9 می شود.
پرشيا خودرو BMW B48B20A TURBO (1998cc)

BMW 220i COUPE TIPE 1C TYPE 2F31 MODEL 6A340700 (AD) ONE DIFFERENTIAL (A/T)

220i بی ام و 5


1396/10/01

WBA2A710?GV
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
پرشيا خودرو BMW B48A20B (1998cc)

BMW 225I

225I بی ام و 6


1396/11/24

خودروهای سال ساخت 2016: WBA2K51??GV رقم هشتم عبارتست از رقم آزاد که می تواند ارقام صفر تا نه باشد. رقم نهم عبارتست از رقم کنترلی و شامل حروف AتاX و اعداد صفر تا9 می شود. خودروهای سال ساخت 2017 : WBA2K51??HV رقم هشتم عبارتست از رقم آزاد که می تواند ارقام صفر تا نه باشد. رقم نهم عبارتست از رقم کنترلی و شامل حروف Xو اعداد صفر تا 9می شود.
پرشيا خودرو BMW B48B20B TURBO (1998cc)

BMW 230i TYPE 2K51 TIPE 1C MODEL 6A240800 CONVERTIBLE ROOF (AE) ONE DIFFERENTIAL (A/T)

230iبی ام و 7


1396/11/24

.خودروهای سال 2016:WBA8A11??GK -برای خودروهای 2017:WBA8A11??HK -رقم هشتم عبارتست از رقم آزاد که می تواند ارقام صفر تا نه باشد.رقم نهم عبارتست از رقم کنترلی و شامل حروف AتاX و اعداد صفر تا 9 می شود.
پرشيا خودرو BMW B48B20A TURBO (1998cc)

BMW 320i SALOON TIPE 3L TYPE 8A11 MODEL 6A350700 (AA) ONE DIFFERENTIAL (A/T)

320i بی ام و 8


1396/10/01

WBA5A310?HG
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
پرشيا خودرو BMW N20B20B (1997cc)

BMW 520I

520I بی ام و 9


1396/10/01

WBA5A510?GG
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
پرشيا خودرو BMW N20B20A 1997cc (A/T)

BMW 528I

528I بی ام و 10


1396/11/24

خودروهای سال ساخت 2016 :WBAJA51??GG رقم هشتم عبارتست از رقم آزاد که می تواند ارقام صفر تا نه باشد. رقم نهم عبارتست از رقم کنترلی و شامل حروف Aتا X و اعداد صفر تا 9 می شود. برای خودروهای سال ساخت 2017:WBAJA51??HG رقم هشتم عبارتست از رقم آزاد که می تواند ارقام صفر تا نه باشد. رقم نهم عبارتست از رقم کنترلی و شامل حروف AتاX و اعداد صفر تا 9 می شود.
پرشيا خودرو BMW B48B20B TURBO (1998cc)

BMW 530i TYPE G5L TIPE GA51 MODEL 6A050700 SALOON (AA) ONE DIFFERENTIAL (A/T)

530iبی ام و 11


1396/10/01

WBA7A010?GG
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
پرشيا خودرو BMW B48B20B (1998cc)

BMW 730LI

730Li بی ام و 12


1396/10/01

خودرو 2016:JMBXTGA2WGZ خودرو 2017: JMBXTGA2WHZ
آرين موتور پويا MITSUBISHI MOTOR 4B11 (1998cc)

MITSUBISHI ASX MODEL GA2WXT HZL6Z TYPE GA0 STATION WAGON(AC)TWO DIFFERENTIAL (CVT)

ASX میتسوبیشی 13


1396/10/01

NMTKY??X?0R
کاراکتر ششم نوع سیستم نگهدارنده می باشد که می تواند 3 یا 4 باشد.
کاراکتر هفتم شماره مدل می باشد که می تواند B یا F باشد.
کاراکتر نهم CHECK DIGIT می باشد که می تواند صفر تا 9 یا X باشد.
ايرتويا TOYOTA MOTOR CORPORATION 8NR-FTS (1197cc)

C-HR TYPE AX1T(EU.M) TIPE NGX10(H) MODEL NGX10L-AHX(D.E.G.N)XW HATCHBACK(AB) ONE DIFERENTIAL(CVT)

C-HR تویوتا 14


1396/10/01

NMTLY??X?0R
کاراکتر ششم نوع سیستم نگهدارنده می باشد که می تواند 3 یا 4 باشد.
کاراکتر هفتم شماره مدل می باشد که می تواند B یا F باشد.
کاراکتر نهم CHECK DIGIT می باشد که می تواند صفر تا 9 یا X باشد.
ايرتويا TOYOTA MOTOR CORPORATION 8NR-FTS (1197cc)

C-HR TYPE AX1T(EU.M) TIPE NGX50(H) MODEL NGX50L-AHX(D.E.G.N)XW HATCHBACK(AB) TWO DIFERENTIAL(CVT)

C-HR تویوتا 15


1396/10/01

NMTKZ??X?0R
کاراکتر ششم نوع سیستم نگهدارنده می باشد که می تواند 3 یا 4 باشد.
کاراکتر هفتم شماره مدل می باشد که می تواند B یا F باشد.
کاراکتر نهم CHECK DIGIT می باشد که می تواند صفر تا 9 یا X باشد.
ايرتويا TOYOTA MOTOR CORPORATION 2ZR-FXE(1798cc) 37KW ELECTRIC MOTORS

TOYOTA AX1T(EU.M) TYPE C-HR(HV) TIPE ZYX10L-AHX?BW MODEL ZYX10(H) HATCHBACK(AB)ONE DIFERENTIAL CVT

C-HR تویوتا هیبرید 16


1396/10/01

خودرو سال 2016: VF7SAHNVAG، خودرو 2017: VF7SAHNVAHW
آرين موتور تابان AUTOMOBILES CITROEN HNV(HN04) 1199cc

CITROEN DS3 TIPE A53PHNVA6 HATCHBACK(AB) ONE DIFERENTIAL (A/T)

DS3 سیتروئن 17


1396/10/01

برای خودروهای سال 2016:VF7NX5FMAGY
برای خودروهای سال 2017:VF7NX5FMAHY
آرین موتور تابان AUTOMOBILES CITROEN 5F06 (1598cc)

DS4 TIPE N TYPE X5FM MODEL A HATCHBACK (AB) ONE DIFFERENTIAL (A/T)

DS4 هاچ بک 18


1396/10/01

خودرو 2016:VF7KF5FMAGS
خودرو 2017:VF7KF5FMAHS
آرين موتور تابان AUTOMOBILES CITROEN 5F06 1598cc

DS5 (A/T)

DS5 سدان 19


1396/10/01

سال 2016:VF7NB5GYCGK
آرين موتور تابان AUTOMOBILES CITROEN 5G02 (5GY) (1598cc)

DS5LS TYPE NB5GY MODEL C بدنه سالنی (A/T)

DS5LS 20


1396/10/01

سال 2016:VF7NU5GYCGK
آرين موتور تابان AUTOMOBILES CITROEN 5G02 (5GY) (1598cc)

DS6 TYPE NU5GY MODEL C بدنه AC(CROSS OVER)(A/T)

DS6 21


1396/10/01

خودروهای سال ساخت 2016: VFIRFCOO9GD و رقم نهم CHECKDIGIT می باشد که می تواند صفر تا نه یا X باشد .خودروهای سال ساخت 2017 :VFIRFCOO9HD و رقم نهم CHECKDIGIT می باشد که می تواند صفر تا 9 یاXباشد.
خدمات تجارت نگين خودرو RENAULT S.A.S M5M B4 TURBO (1618cc)

RENAULT ESPACE TYPE JRFCA*M5MB47A چند منظوره (AF)(A/T) ONE DIFFERENTIAL

ESPACE رنو 22


1396/10/01

برای خودروهای سال ساخت 2016:LMGFE1G??G1
کاراکتر هشتم نشان دهنده سری خودرو می باشد. 2 برای STANDARD، 5 برای ELITE VERSION و 8 برای DELUXE VERSION می باشد.
رقم نهم حرف رمز می باشد که می تواند صفر تا 9 یا A تا X باشد.
الماس داران GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP MOTOR CO 4B16K1(1598cc)

TRUMPCHI GA3S TYPE AF MODEL GAC7160F1A5A SEDAN (AA) ONE DIFFERENTIAL (A/T)

GA3S ترامپچی 23


1396/10/01

برای خودروهای 2016 :LMGDG3G??G1
کاراکتر هشتم نشان دهنده سري خودرو می باشد. 2 برای STANDARD و 5 برای ELITE VERSION و 8 برای DELUXE VERSION می باشد.
رقم نهم حرف رمز می باشد که می تواند صفر تا 9 یا A تا X باشد.
الماس داران GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP MOTOR CO 4B18M1(1751cc)

GAC TRUMPCHI GS5 TYPE AD MODEL GAC6470D2H5A STATION WAGON (AC) TWO DIFFERENTIAL (A/T)

GS5 ترامپچی 24


1396/10/01

برای خودروهای 2016 :LMGDG3G??G1
کاراکتر هشتم نشان دهنده سري خودرو می باشد. 2 برای STANDARD و 5 برای ELITE VERSION و 8 برای DELUXE VERSION می باشد.
رقم نهم حرف رمز می باشد که می تواند صفر تا 9 یا A تا X باشد.
الماس داران GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP MOTOR CO 4B18M1 (1751cc)

TRUMPCHI GS5 SUPER TYPE A56 MODEL GAC6470D2H5C STATION WAGON (AC) TWO DIFFERENTIAL (A/T)

GS5 ترامپچی 25


1396/10/01

.برای خودروهای سال 2016:کاراکتر پنجم مربوط مدل و سری خودرو می باشد که می تواند:KMHD?41FBGU صفر نشان دهنده سری 6.TOP نشان دهنده سری 7.L نشان دهنده سری 8.GL نشان دهنده سری GLS,JSL,9.TAX نشان دهنده سری R.HGS نشان دهنده سری SHG باشد.برای خودروهای سال 2017:کاراکتر پنجم مربوط به مدل و سری خودرو می باشد که می تواند:KMHD?41FBHU صفر نشان دهنده سری 6.TOP نشان دهنده سری 7.L نشان دهنده سری 8.GL نشان دهنده سری GLS,JSL,9.TAX نشان دهنده سری R.HGS نشان دهنده سری SHG باشد.
کرمان موتور HYUNDAI MOTOR CO G4NA (1999cc)

HYUNDAI IX35(TUCSON) TIPE TL چند منظوره (A/T)(AF)4WD

IX35 هیوندای 26


1396/08/09

KMHJ1813D?U
KMHJ2813D?U
KMHJ3813D?U
KMHJ4813D?U
KMHJ5813D?U
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد. G=2016 , H=2017
آسان موتور HYUNDAI G4NA (1999cc)

HYUNDAI IX35(TUCSON) تیپ TL (A/T)

IX35 هیوندای 27


1396/10/01

JTJBARBZ??2
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 و H:2017 می باشد.
ايرتويا TOYOTA MOTOR CORPORATION 8AR-FTS (1998cc)

LEXUS NX200T TIPE AZ1 MODEL AGZ15L-AWTLTA (AF) TWO DIFERENTILA (A/T)

NX200T لکسوس 28


1396/10/01

JTJBARBZ??2
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 و H:2017 می باشد.
ايرتويا TOYOTA MOTOR CORPORATION 8AR-FTS (1998cc)

LEXUS NX200T TIPE AZ1 MODEL AGZ15L-AWTLTV (AF) TWO DIFERENTILA (A/T)

NX200T لکسوس 29


1396/10/01

JTJBARBZ??2
قرار بگیرد.Xکاراکتر نهم رقم کنترلی است که میتواند صفر تا 9 یا حرف
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد که عبارت است از رقم صفر یا حروف G=2016 , H=2017,…
ايرتويا TOYOTA MOTOR CORPORATION 8AR-FTS (1998cc)

LEXUS NX200T TIPE AZ1 MODEL AGZ15L-AWTLTW (AF) TWO DIFERENTILA (A/T)

NX200T لکسوس 30


1396/10/01

JTJBJRBZ??2
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد که عبارت است از رقم صفر یا حروف H=2017 , G=2016
ايرتويا TOYOTA MOTOR CORPORATION 2AR-FXE (GASOLINE MOTORS) 2JM+2FM (ELECTRIC MOTORS) 2494cc

NX300H TIPE AZ1 MODEL AYZ15L-AWXLBW (AF)(CVT)TWO DIFERENTILA

NX300H لکسوس هیبرید 31


1396/10/01

JTJBJRBZ??2
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف H=2017 ، G=2016می باشد
ايرتويا TOYOTA MOTOR CORPORATION 2AR-FXE (GASOLINE MOTORS) 2JM+2FM (ELECTRIC MOTORS) 2494cc

NX300H TIPE AZ1 MODEL AYZ15L-AWXLBA (AF)(CVT)TWO DIFERENTILA

NX300H لکسوس هیبرید 32


1396/10/01

JTJBJRBZ??2
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف H=2017 ، G=2016می باشد
ايرتويا TOYOTA MOTOR CORPORATION 2AR-FXE (GASOLINE MOTORS) 2JM+2FM (ELECTRIC MOTORS) 2494cc

NX300H TIPE AZ1 MODEL AYZ15L-AWXLBV (AF)(CVT)TWO DIFERENTILA

NX300H لکسوس هیبرید 33


1396/10/01

2016:JM?XTGF3WG?
2017:JM?XTGF3WH?
کاراکتر سوم میتواند Y یا B باشد.
کاراکتر یازدهم سایت تولید خودرو میباشد که میتواند حروف J یا Z باشد.
آرين موتور پويا MITSUBISHI MITSUBISHI 4B12 (2360cc)

OUTLANDER(STATION WAGON)(CV/T)

OUTLANDER میتسوبیشی 34


1396/10/01

JTMDF?EV??J
کاراکتر ششم نشان دهنده نوع سیستم نگهدارنده (شامل اعداد3، 4، 8،9 و یا حرف R ) می باشد.
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 یا H:2017 می باشد.
ایرتویا TOYOTA 2AR-FE-2494CC

ASA44L-XA3A – ANTGKV

RAV4 تویوتا 35


1396/10/01

JTMDF?EV??J
کاراکتر ششم نشان دهنده نوع سیستم نگهدارنده (شامل اعداد3، 4، 8،9 و یا حرف R) می باشد.
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 یا H:2017 می باشد.
ایرتویا TOYOTA 2AR-FE-2494CC

ASA44L-XA3A – ANTGKX

RAV4 تویوتا 36


1396/10/01

JTMRF?EV??J
کاراکتر ششم نشان دهنده نوع سیستم نگهدارنده (شامل اعداد3، 4، 8،9 و یا حرفR ) می باشد.
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 یا H:2017 می باشد.
ایرتویا TOYOTA 2AR-FE-2494CC

ASA44L-XA3A – ANTMKV

RAV4 تویوتا 37


1396/10/01

JTMRF?EV??J
کاراکتر ششم نشان دهنده نوع سیستم نگهدارنده (شامل اعداد3، 4، 8،9 و یا حرف R) می باشد.
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 یا H:2017 می باشد.
ایرتویا TOYOTA 2AR-FE-2494CC

ASA44L-XA3A – ANTMKX

RAV4 تویوتا 38


1396/10/01

JTMBF?EV??J
کاراکتر ششم نشان دهنده نوع سیستم نگهدارنده (شامل اعداد3، 4، 8،9 و یا حرف R) می باشد.
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 یا H:2017 می باشد.
ایرتویا TOYOTA 2AR-FE-2494CC

ASA44L-XA3A – ANTXKV

RAV4 تویوتا 39


1396/10/01

JTMBF?EV??J
کاراکتر ششم نشان دهنده نوع سیستم نگهدارنده (شامل اعداد3، 4، 8،9 و یا حرف R) می باشد.
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 یا H:2017 می باشد.
ایرتویا TOYOTA 2AR-FE-2494CC

ASA44L-XA3A – ANTXKX

RAV4 تویوتا 40


1397/09/09

JTJBAMCA?02
کاراکتر نهم عبارتست از رقم کنترلی و می تواند حرف X و یا اعداد صفر تا 9 باشد.
ايرتويا TOYOTA 8AR-FTS 1998cc

LEXUS RX200T MODEL AL2(EU,M)/AGL25L/AWTGZW (AF)(A/T) TWO DIFFERENTIAL

RX200T تویوتا 41


1396/10/01

سال 2016:VF1RFD00?GC
سال 2017:VF1RFD00?HC
قرار بگیرد.Xرقم نهم رقم کنترلی است که میتواند صفر تا 9 یا حرف
خدمات تجارت نگين خودرو RENAULT M5MB4 (1618CC)

RENAULT TALISMAN TYPE YXFDA نوع بدنه سالنی(AA) ONE ONE DIFFERENTIAL (A/T)

TALISMAN رنو 42


1396/04/27

خودروهای سال 2016:VSSZZZNHZG1-خودروهای سال 2017:VSSZZZNHZH1
بازرگاني معين موتور SEAT S.A CWVA CWV?????? 1598cc

TOLEDO TYPE NH TIPE AACWVA SALOON (AA) ONE DIFFERENTIAL(A/T)

TOLEDO 43


1397/10/01

خودروهای سال 2016 و 2017:JN1TBNT32U0
جهان نوین آریا NISSAN QR25 2488CC

NISSAN X-TRAIL TIPE TBNT32 MODEL TDBNLRW چند منظوره (AF) CVT 4WD

X-TRAIL نیسان 44


1396/09/28

خودروهای سال 2016:VF3DDNFPTGJ
خودروهای سال 2017:VF3DDNFPTHJ
مشترک ايران خودرو اتومبيل پژو AUTOMOBILES PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILED NFP (1587cc)

PEUGEOT 301 TIPE M34PNFPA6 SALOON (AA)(A/T) ONE DIFFERENTIAL

پژو 301 45


1396/09/28

خودروهای سال 2016:VF38D5GYAGL
خودروهای سال 2017:VF38D5GYAHL
مشترک ايران خودرو اتومبيل پژو AUTOMOBILES PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILED 5GY(5G02) (1598cc)

PEUGEOT 508 TIPE W24P5GYA6 SALOON (AA)(A/T) ONE DIFFERENTIAL

پژو 508 46


1396/10/01

سال 2016:WP0ZZZ98ZGS2
سال 2017:WP0ZZZ98ZHS2
معین موتور PORSCHE DDP 1988cc

718BOXSTER TIPE 982 TYPE KA12 MODEL AE CABRIOLET CONVERTIBLE ROOF(A/T)

پورشه باکستر 47


1396/10/01

خودرو 2016:WP0ZZZ98ZGS2
خودرو 2017:WP0ZZZ98ZHS2
معین موتور PORSCHE DDN 2497cc

718BOXSTER S TIPE 982 TYPE KB12 MODEL AE CABRIOLET CONVERTIBLE ROOF(A/T)

پورشه باکستر اس 48


1396/10/01

خودرو 2016: WP1ZZZ95ZGLB
خودرو 2017: WP1ZZZ95ZHLB
معین موتور PORSCHE CYP 1984cc

MACAN TIPE 95B TYPE JD22 MODEL AC STATION WAGON 4WD (A/T)

پورشه ماکان 49


1396/10/01

خودرو 2016: JTDKB3FU?? 3
خودرو 2017: JTDKB3FU?? 3
کاراکتر نهم عبارتست از رقم کنترلی و می تواند حرف X و یا اعداد صفر تا 9 باشد.
کاراکتر دهم نشاندهنده مدل سال خودرو می باشد که میتواند G برای سال 2016، H برای سال 2017 و یا صفر باشد.
ایرتویا TOYOTA 2ZR-FXE نوع موتور بنزینی PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR نوع موتور برقی

TOYOTA PRIUS TYPE XW5(EU.M) TIPE ZVW50L MODEL AHXEBV AND AHXEBW HATCKBACK(AB) CVT (1798cc)

تویوتا پریوس (هیبرید) 50


1396/10/01

خودروهای سال ساخت 2016: VF1HSRGJ?GA رقم نهم CHECK DIGIT است که از اعداد صفر تا 9 و حرف X متغییر است
خدمات تجارت نگين خودرو RENAULT F4RE4 1998cc

DUSTER 4*4 TYPE HS (STATION WAGON)(A/T)

رنو داستر 51


1396/10/01

خودروهای سال ساخت 2016: VF1HSRCH?GA-خودروهای سال ساخت2017:VF1HSRCH?HA -کاراکتر ر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه يا حرف X است.
خدمات تجارت نگين خودرو RENAULT F4RE4 (1998cc)

RENAULT DUSTER (4*2) TIPE HS STATION WAGON(AC) ONE DIFFERENTIAL(A/T)

رنو داستر 52


1396/10/01

VF1LZL?6??? – کاراکتر هفتم می تواند دو حالت Jیا 2باشد که بر اساس کشور مونتاژ کننده تعريف می شود. کاراکترJمربوط به حالتی است که کشورمونتاژکننده خودرو ترکیه باشد و کاراکتر 2مربوط به حالتی است که کشور مونتاژ کننده کره می باشد.کاراکتر نهم نشان دهنده کد کنترلی خودرومی باشد که عبارت است از ارقام صفر تا 6يا حرف x.کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرومی باشد که عبارت است از:G=2016, H=2017 کاراکتر يازدهم نشان دهنده کد کشور مونتاژ کننده خودرومی باشد که عبارت است از :R=TURKEY, C=COREA
خدمات تجارت نگين خودرو RENAULT M4RJ7 1997cc

FLUENCE (SEDAN) (M/T)

رنو فلوئنس 53


1396/10/01

برای خودرو های سال 2017:VF1RZG00?HC
متغیر است. X است که از اعداد صفر تا 9 و حرف CHECK DIGIT رقم نهم
خدمات تجارت نگين خودرو RENAULT 2TRC7 (2488cc)

RENAULT KOLEOS YRZGA 2TRC7 7R STATION WAGON (AC)(CVT) TWO DIFERENTIAL

رنو كوليوس 54


1396/08/09

سال 2016: VF12R????GW :
سال 2017:VF12R????HW
کاراکتر ششم و هفتم مربوط به کد موتور که می تواند 45د و یا RH باشد.
کاراکتر هشتم نشان دهنده STANDARD J87 که عبارتست از : E و یا 1
کارکاتکر نهم مربوط به CHECK DIGIT است که شامل اعداد صفر تا 9 و یا حروف X یا E می باشد.
ايساکو کيش RENAULT S.A.S H5FD4(1197 CC)

RENAULT CAPTURE (A/T)

رنو کپچر 55


1396/10/01

سال 2016:KPT20?1VSGP
سال2017:KPT20?1VSHP
کاراکتر ششم که ممکن است حرف A برای خودروهای STANDARD و یا B برای خودروهای DELUXE باشد.
رامک خودرو SSANGYONG MOTOR 173910 (1597cc)

SSANGYONG با تیپ XKVA مدل TIVOLI (A/T)

سانگ یانگ تیوولی 56


1397/10/01

خودروهای سال 2016 و 2017:SJNFBAF15U7
جهان نوین آریا NISSAN HR16 (1598CC)

NISSAN JUKE TYPE F15 TIPE A MODEL A07 چند منظوره (AF) ONE DIFFERENTIAL (CVT)

نیسان جوک 57


1397/10/01

خودروهای سال 2016 و 2017:SJNFANF15U7
جهان نوین آریا NISSAN MR16 (1618CC)

NISSAN JUKE TYPE F15 TIPE C MODEL C06 چند منظوره (AF) TWO DIFFERENTIAL (CVT)

نیسان جوک 58


1396/08/09

KMHD041FB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری TOP) می باشد.
KMHD641FB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری L) می باشد.
KMHD741FB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری GL) می باشد.
KMHD841FB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری GLS, JSL, TAX) می باشد.
KMHD941FB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری HGS) می باشد.
KMHDR41FB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری SHG) می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد. G=2016 , H=2017
آسان موتور HYUNDAI G4NA (1999cc)

ELANTRA TIPE AD TYPE A5P21 MODEL A62AX1.A62AY1 بدنه سالنی (A/T)

هیوندا النترا 59


1396/10/01

برای خودروهای سال 2016:کاراکتر پنجم مربوط مدل و سری خودرو می باشد که می تواند:KMHD?41FBGU صفر نشان دهنده سری 6.TOP نشان دهنده سری 7.L نشان دهنده سری 8.GL نشان دهنده سری GLS,JSL,9.TAX نشان دهنده سری R.HGS نشان دهنده سری SHG باشد.برای خودروهای سال 2017:کاراکتر پنجم مربوط به مدل و سری خودرو می باشد که می تواند:KMHD?41FBHU صفر نشان دهنده سری 6.TOP نشان دهنده سری 7.L نشان دهنده سری 8.GL نشان دهنده سری GLS,JSL,9.TAX نشان دهنده سری R.HGS نشان دهنده سری SHG باشد.
کرمان موتور HYUNDAI MOTOR CO G4NA 1999cc

HYUNDAI ELANTRA SALOON(AA) TIPE AD (A/T)ONE DIFFERENTIAL

هیوندا النترا 60


1396/08/09

KMHCS41DB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری LOW) می باشد.
KMHCT41DB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE LOW) می باشد.
KMHCU41DB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE) می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد. G=2016 , H=2017
آسان موتور HYUNDAI G4FC (1591cc)

HYUNDAI ACCENT TIPE RB TYPE S5P51 MODEL A41AZ1 SALOON (A/T)

هیوندا اکسنت 61


1396/10/01

برای خودروهای سال 2016:کاراکتر پنجم مربوط مدل و سری خودرو می باشد که می تواند:KMHD?41FBGU صفر نشان دهنده سری 6.TOP نشان دهنده سری 7.L نشان دهنده سری 8.GL نشان دهنده سری GLS,JSL,9.TAX نشان دهنده سری R.HGS نشان دهنده سری SHG باشد.برای خودروهای سال 2017:کاراکتر پنجم مربوط به مدل و سری خودرو می باشد که می تواند:KMHD?41FBHU صفر نشان دهنده سری 6.TOP نشان دهنده سری 7.L نشان دهنده سری 8.GL نشان دهنده سری GLS,JSL,9.TAX نشان دهنده سری R.HGS نشان دهنده سری SHG باشد.
کرمان موتور HYUNDAI MOTOR CO G4KJ (2359cc)

HYUNDAI SANTAFE TIPE DM STATION WAGON (AC) 4WD (A/T)

هیوندایی سانتافه 62


1396/08/09

KMHSS81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری L برای بدنه معمولی) می باشد.
KMHST81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری GL برای بدنه معمولی) می باشد.
KMHSU81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری GLS, JSL, TAX برای بدنه معمولی) می باشد.
KMHSV81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری HGS برای بدنه معمولی) می باشد.
KMHSW81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری TOP برای بدنه معمولی) می باشد.
KMHSL81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری L برای بدنه بلندتر) می باشد.
KMHSM81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری GL برای بدنه بلندتر) می باشد.
KMHSN81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری GLS, JSL, TAX برای بدنه بلندتر) می باشد.
KMHSP81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری HGS برای بدنه بلندتر) می باشد.
KMHSR81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری TOP برای بدنه بلندتر) می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد. G=2016 , H=2017
آسان موتور HYUNDAI G4KJ (2359cc)

SANTAFE TIPE DM TYPE C7P14 MODEL A61CZ1 (STATION WAGON) 4WD (A/T)

هیوندایی سانتافه 63


1396/04/02

سال 2016: KMHE?411BGA
سال 2017: KMHE?411BHA
رقم پنجم مدل و سری خودرو میباشد.
1: برای سری L
2: برای سری GL
3: برای سری GLS,JSL,TAX
4: برای سری HGS
5: برای سری TOP
پاکرو سبز قشم HYUNDAI MOTORS G4NG (1999cc) 115KW-MOBIS 36500-3D600 38KW

SONATA HYBRID LF TIPE HEV SALOON (AA) (A/T)

هیوندایی سوناتا هیبرید 64


1396/08/09

خودروهای سال 2016: KMHE?41?BGA -یک برای سری L-دو برای سری GL-سه برای سری GLS.JSL.TAX-چهار برای سری HGS-پنج برای سری TOP
آسان موتور HYUNDAI MOTOR COMPANY G4NG (1999cc)

SONATA HYBRID LFE (A/T)

هیوندایی سوناتا هیبرید 65


1396/08/09

KMHTA61DG?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری LOW) می باشد.
KMHTB61 DG?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE LOW) می باشد.
KMHTC61 DG?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE) می باشد.
KMHTD61 DG?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE HIGH) می باشد.
KMHTE61 DG?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری HIGH) می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد. G=2016 , H=2017
آسان موتور HYUNDAI G4FD 1591cc (A/T)

VELOSTER TIPE FS TYPE B4P11 MODEL D61AZ1 HATCHBACK (A/T)

هیوندایی ولوستر هاچ بک 66


1396/08/09

KMHTA61CB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری LOW) می باشد.
KMHTB61CB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE LOW) می باشد.
KMHTC61CB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE) می باشد.
KMHTD61CB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE HIGH) می باشد.
KMHTE61CB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری HIGH) می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد. G=2016 , H=2017
آسان موتور HYUNDAI G4FG 1591cc (A/T)

VELOSTER TIPE FS TYPE B4P31 MODEL A61AZ1 HATCHBACK (A/T)

هیوندایی ولوستر هاچ بک 67


1396/10/01

سال 2016:LJSKA3AG?GD
سال 2017: LJSKA3AG?HD
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
ستاره نیک آریا JIANGSU JOYLONG AUTOMOBILE CO 4G69S4N (2378cc)

HKL6540 (M/T)

ون 68


1396/10/01

سال 2016:KPTA0?18SGP
سال2017:KPTA0?18SHP
کاراکتر ششم که ممکن است حرف A برای خودروهای STANDARD و یا B برای خودروهای DELUXE باشد.
رامک خودرو SSANGYONG MOTOR COMPANY G20DF/172950 (1998cc)

KORANDO 4*4 (SUV)(A/T)

کوراندو 69

شاید بخواهید ببینید !

لیست خودرو های سواری مجاز  برای واردات در سال 1396

لیست خودرو های سواری مجاز  برای واردات در سال 1396 مهلت اعتبارثبت سفارش خودرو  شرح …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *