خانه / قیمت لاستیک خودرو / قیمت روز لاستیک بروز شده در 22 دی ماه 96

قیمت روز لاستیک بروز شده در 22 دی ماه 96

 

قیمت انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵٫ پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
قیمت لاستیک لینگ لانگ سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۱۷,۰۰۰
قیمت لاستیک لینگ لانگ سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۵٫۰۰۰ ۳۷۸,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت تایلند ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت ویتنام ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت چین ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک میشلن ساخت انگلیس ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۵۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک میشلن ساخت فرانسه ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۹۰۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک میشلن ساخت آلمان ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت اندونزی ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک یخ شکن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۱۹۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۱۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک بارز ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک بارز ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کویر تایر سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کویر تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک ایران تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک یزد تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک یزد تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گود یر ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰
قیمت لاستیک دنا سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنا سایز پهن ۲۰۵٫۵۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گلدستون سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۵۰٫۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لوسینی سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لوسینی سایز پهن پژو ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت تایلند ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت اندونزی ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سومیتومو سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰
قیمت لاستیک سومیتومو ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مارشال ساخت کره جنوبی ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مارشال سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سایلون ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰
قیمت لاستیک مکسس ساخت تایلند ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مکسس چهارفصل ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مکسس سایز پهن ۲۰۵٫۷۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک پتلاس / ترکیه برفی مخصوص زمستان ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لاسا / ترکیه برفی مخصوص زمستان ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک تری انگل ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های زانتیا . سمند . تندر ۹۰ . دنا . پارس LX

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
قیمت لاستیک ایران تایر karena ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گلدستون GS2000 ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۴۰٫۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک بارز سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک بارز سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک یزد تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک یزد تایر ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۵۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک یزد تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کویر تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کویر تایر سایز پهن سمند ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کویر تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لوسینی ساخت تایوان ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لوسینی ساخت تایوان ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لوسینی سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰
قیمت لاستیک بریجستون ساخت اندونزی ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک بریجستون ساخت تایلند ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون N5000 ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰
قیمت لاستیک کورسا ساخت اندونزی ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک آپولو ساخت هند ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک آپولو ساخت هند ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت ویتنام ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ سایز پهن سمند ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سایلون ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سایلون ساخت چین ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مکسس ساخت تایلند ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مکسس ساخت تایلند ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لاسا ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لاسا ۱۹۵٫۵۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لاسا ساخت ترکیه ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک میشلن ساخت آلمان ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک میشلن ساخت فرانسه ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گودیر ساخت آلمان ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰
قیمت لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰
قیمت لاستیک سومیتومو ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سومیتومو ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک تری انگل ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نانکن ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نانکن ۱۹۵٫۵۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نانکن ۲۰۵٫۵۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لینگ لانگ ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لینگ لانگ سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مارشال سایز پهن سمند ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
قیمت لاستیک تری انگل ساخت چین ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک ایران تایر سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گلدستون سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گلدستون سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنا سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنا سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک بارز سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک بارز سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کویر تایر ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کویر تایر ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک یزد تایر ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک یزد تایر ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک آچیلس گل جهت دار ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک آچیلس سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک جی تی ساخت اندونزی ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک جی تی چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک جی تی سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک اورنت ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک اورنت ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت تایلند ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۸۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت تایلند ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کورسا ساخت اندونزی ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت ویتنام ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۸۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت ویتنام ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گود یر ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لینگ لانگ ساخت چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لینگ لانگ ساخت چین ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سونار ساخت تایوان ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره . گل کامپیوتری ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مارشال سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مارشال ساخت کره ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سومیتو ساخت ژاپن ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سایلون ساخت چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک پرسا ساخت تایلند ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک پریمول ساخت چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مکسس ساخت تایلند ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لوسینی سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت اندونزی ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۸۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های پیکان . وانت پیکان . وانت مزدا . وانت نیسان

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
قیمت لاستیک دنا فابریک وانت پیکان ۵۶۰-۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنا لاستیک عقب وانت پیکان ۵۹۰-۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مکسیس ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مکسیس UE168 ۱۷۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مارشال دور سفید ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰
قیمت لاستیک بارز سایز فابریک ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک بارز ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کویر سایز فابریک ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کویر ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک یزد تایر ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک یزد تایر ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک اسبکتورا ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰
قیمت لاستیک ایران تایر ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک ایران تایر ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
قیمت لاستیک دلیوم ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون دور سفید ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کورسا ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گلدستون ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن دور سفید . چین ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک جی تی ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سومیتومو دور سفید/ساخت ژاپن ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سومیتومو ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنا فابریک وانت مزدا ۶۵۰-۱۴ ۵۰٫۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنا لاستیک جلو وانت نیسان ۷۰۰-۱۶ ۵۰٫۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گلدستون فابریک وانت مزدا ۶۵۰-۱۴ ۴۰٫۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گلدستون لاستیک جلو وانت نیسان ۷۰۰-۱۶ ۴۰٫۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گلدستون لاستیک عقب وانت نیسان ۷۵۰-۱۶ ۵۰٫۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های ریو . تیبا. دوو اسپیرو

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
قیمت لاستیک لینگ لانگ ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت تایلند ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت تایلند ۲۰۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰
قیمت لاستیک یزد تایر سایز فابریک ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کویر تایر سایز فابریک ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک بارز سایز فابریک ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک آچیلس ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک اورنت ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک زیتکس ساخت چین ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مکسیس ساخت اندونزی ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک جی تی ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک سایز پهن تیبا ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۳ ۸۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۹۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۹۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت اندونزی ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۸۰٫۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز فابریک تیبا ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مارشال سایز فابریک تیبا ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های مگان. مزدا۳ .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
قیمت لاستیک بریجستون ساخت اندونزی ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک بریجستون ساخت اندونزی ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سومیتومو سایز پهن ماکسیما ۲۲۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۲۳۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ سایز فابریک کمری ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ سایز تویوتا آریون ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۲۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۵٫۱۹ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۶۵٫۶۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۶۵٫۷۰٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۶۵٫۷۵٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۷۵٫۶۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۷۵٫۷۰٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۸۵٫۶۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۸۵٫۶۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون فابریک کیا سراتو ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره جنوبی ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون سایز X33 و لیفان X60 ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون فابریک جنسیس ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۷۰٫۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۷۰٫۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون سایز اصلی کاپرا ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون سایز اصلی رونیز و کوراندو ۲۴۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۵۵٫۵۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره جنوبی ۲۶۵٫۳۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره جنوبی ۲۷۵٫۳۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۴۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن . فابریک مزدا۳ ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت تایلند ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۹۵,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۴۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ۲۳۵٫۶۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۳۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۵۵٫۴۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۵۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۶۵٫۳۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۷۵٫۴۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو اسپورت پژویی ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو سایز لاستیک مزدا ۳ ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو سایز پژو ۴۰۷ ۲۰۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو سایز لاستیک ماکسیما ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو سایز لاستیک سوناتا و کمری ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۲۲۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۲۲۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو سایز اصلی کیا اپیروس ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک میشلن ساخت آلمان ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۱۰۰۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک میشلن ساخت آلمان ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک میشلن سایز BMW X3 ۲۴۵٫۴۵٫۱۹ ۹۰٫۰۰۰ ۲,۸۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک میشلن سایز BMW X3 – محور عقب ۲۷۵٫۴۰٫۱۹ ۹۰٫۰۰۰ ۲,۹۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک میشلن ساخت آلمان ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز لاستیک اپتیما ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره جنوبی ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت تایوان ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۲۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز لاستیک جنسیس ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز لاستیک جنسیس ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۷۰٫۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز فابریک آزرا ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز اصلی رونیز و کوراندو ۲۴۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۶۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ۱۹۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک سایز لاستیک مزدا ۳ و مگان ۲۰۰۰ ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک سایز لاستیک کمری ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۹۰۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک سایز MG6 ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک سایز کمری و سوناتا شش سیلندر ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک سایز فابریک بنز C200 ۲۲۵٫۵۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره جنوبی ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک سایز فابریک بی‌ام و ۵۲۰ ۲۲۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک سایز لاستیک سوناتا جدید ۲۲۵٫۵۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ۲۳۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک سایز لاستیک آزرا ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۳۵٫۵۵٫۱۹ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۴۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مارشال سایز سوناتا ۶ سیلندر- کمری ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مارشال ساخت کره ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰
قیمت لاستیک مارشال ساخت کره ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰
قیمت لاستیک مارشال سایز اصلی هیوندای آزرا ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لوسینی ساخت تایوان ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لوسینی سایز فابریک ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لوسینی سایز لاستیک سراتو ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لوسینی سایز لاستیک ماکسیما ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لوسینی . تایوان سایز لاستیک سراتو ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک جینیو ساخت چین ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هدوی ساخت چین ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۶۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مونتانا ساخت اندونزی ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گودیر ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گودیر ساخت آلمان ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گودیر سایز پانامرا – عقب ۲۸۵٫۴۰٫۱۹ ۹۰٫۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گودیر سایز پانامرا – جلو ۲۴۵٫۴۵٫۱۹ ۹۰٫۰۰۰ ۳,۰۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک پیرلی مناسب برای بی ام و سری ۵ ۲۷۵٫۳۵٫۲۰ ۷۰٫۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک پیرلی مناسب برای بی ام و سری ۵ ۲۴۵٫۴۰٫۲۰ ۷۰٫۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک پیرلی بنز E Class – محور عقب ۲۷۵٫۳۰٫۱۹ ۹۰٫۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مکسس سایز هیوندای النترا ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مکسس سایز MG6 ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نانکن ساخت تایوان ۱۹۵٫۵۰٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۰۵٫۴۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۲۵٫۴۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۲۵٫۵۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۴۵٫۶۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۵۵٫۴۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لاسا ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک لاسا ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰

خودروهای SUV & MINI SUV

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
قیمت لاستیک دنلوپ سایز فابریک تویوتا پرادو GX ۲۱۶٫۶۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز فابریک موهاوی ۲۶۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن MVM X33 و لیفان X60 ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز فابریک ویتارا ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز فابریک سوزوکی ویتارا ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز پهن سوزوکی ویتارا ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز فابریک اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز فابریک سانتافه ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز فابریک سانتافه ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز سانگ یانگ اکتیون ۲۵۵٫۶۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک نکسن سایز فابریک موهاوی ۲۶۵٫۶۰٫۱۸ ۷۰٫۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن سایز فابریک اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ۲۶۵٫۷۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۹۲۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ۲۶۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۲۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ۲۵۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک فالکن ۲۸۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۲۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک سایز فابریک سانتافه و سورنتو ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک سایز فابریک اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک سایز فابریک نیو سانتافه ۲۳۵٫۵۵٫۱۹ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۰۷۰,۰۰۰
قیمت لاستیک هانکوک سایز فابریک وراکروز ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک کومهو MVM X33 و لیفان X60 ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون MVM X33 و لیفان X60 ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون سایز فابریک سوزوکی ویتارا ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون سایز فابریک توسان ۲۲۵٫۵۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون سایز پهن ویتارا ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون سایز کیا اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون سایز فابریک سانتافه ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون سایز فابریک رونیز و کوراندو ۲۴۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
قیمت لاستیک رودستون سایز فابریک وراکروز ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
قیمت لاستیک گودیر / آلمان سایز پهن ویتارا ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
قیمت لاستیک میشلن سایز پورشه کاین ۲۹۵٫۳۵٫۲۱ ۹۰٫۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک مکسس سایز ویتارا ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
قیمت لاستیک بریجستون سایز ویتارا ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰
قیمت لاستیک بریجستون فابریک تویوتا پرادو ۲۶۵٫۶۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰

شاید بخواهید ببینید !

قیمت روز لاستیک خودرو بروز شده در 7 مهر 1396

قیمت ها برای 2 حلقه لاستیک می باشند. آخرین به روز رسانی در تاریخ 7 مهر …

قیمت روز لاستیک به روز شده در تاریخ دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

قیمت ها برای 2 حلقه لاستیک می باشند. آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه …

2 نظرات

  1. سلام قیمت دوحلقه لاستیک 205/60/14 میشلن فرانسه چنده؟
    آیابهترین سازنده این لاستیک کشورفرانسه هستش؟

  2. با کیفیت ترین و مرغوبترین لاستیک برای ال 90 را معر فی بفرمایید ممنونم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *