خانه / قیمت روغن موتور خودرو / قیمت روغن گیربکس خودرو | اسفند 96

قیمت روغن گیربکس خودرو | اسفند 96

لیست اسم  روغن گیربکس خودرو قیمت روغن گیربکس خودرو (تومان)
۱ روغن گیربکس خودرو پروفی کار مدل 23201 حجم 1 لیتر
Profi-Car 23201 Gearbox Oil 1 L
۱۹,۰۰۰
۲ روغن گیربکس خودرو توتال مدل Gear 8 حجم 2 لیتر
Total Gear 8 Gearbox Oil 2 L
۷۵,۰۵۰
۳ روغن گیربکس خودرو فوسر مدل Dexron DIII-H حجم 1 لیتر
Fosser Dexron DIII-H Gearbox Oil 1 L
۲۳,۷۵۰
۴ روغن گیربکس خودرو هیوندای اکس تیر مدل GL5 ظرفیت 1 لیتر 80W90
Hyundai Xteer GL5 80W90 Car Gearbox Oil 1L
۲۹,۹۲۵
۵ روغن گیربکس خودرو آیسین مدل GL5 75W-90 ظرفیت 1 لیتر
Aisin GL5 75W-90 Gearbox Oil 1L
۲۹,۹۲۵
۶ روغن گیربکس خودرو توتال مدل Transmission TM یک لیتری 80W-90
Total Transmission TM 80w-90 1L Car Gearbox Oil
۲۳,۷۵۰
۷ روغن گیربکس خودرو توتال مدل Transmission BV یک لیتری 75W-80
Total Transmission BV 75W-80 1L Car Gearbox Oil
۲۸,۰۲۵
۸ روغن گیربکس خودرو توتال مدل Fluidmatic MVLV یک لیتری
Total Fluidmatic MVLV 1L Car Gearbox Oil
۵۶,۰۵۰
۹ روغن گیربکس خودرو توتال مدل Fluidmatic CVTMV یک لیتری
Total Fluidmatic CVTMV 1L Car Gearbox Oil
۲۷,۵۵۰
۱۰ روغن گیربکس خودرو الف مدل Tranself NFJ یک لیتری 75W-80
Elf Tranself NFJ 75W-80 1L Car Gearbox Oil
۴۲,۲۷۵
۱۱ مکمل روغن گیربکس دستی خودرو X-1R حجم 240 میلی لیتر
X-1R Car Manual Transmission Oil Supplements 240ml
۴۶,۰۰۰
۱۲ روغن گیربکس خودرو بیزول مدل Protect ATF Asia ظرفیت 1 لیتر
Bizol Protect ATF Asia Gearbox Oil 1L
۳۱,۳۵۰
۱۳ روغن گیربکس خودرو هیوندای اکس تیر مدل GL5 حجم 20 لیتر 80W-90
Hyundai Xteer GL5 80W90 Gearbox Oil 20L
۱۷۵,۰۰۰
۱۴ روغن گیرباکس تویوتا جنیون پارتس مدل 02305-08886
Toyota Geniune Parts 08886-02305 ATF Oil
۲۱۳,۰۰۰
۱۵ روغن گیربکس خودرو هیوندای اکستیر مدل ATF VI ظرفیت 1لیتر
Hyundai Xteer ATF VI Gearbox Oil 1L
۳۸,۰۰۰
۱۶ روغن گیربکس خودرو توتال مدل Transmission TM چهار لیتری 80W-90
Total Transmission TM 80w-90 4L Car Gearbox Oil
۶۸,۴۰۰
۱۷ روغن گیربکس خودرو الف مدل Elfmatic CVT یک لیتری
Elf Elfmatic CVT 1L Car Gearbox Oil
۴۳,۷۰۰
۱۸ روغن گیربکس خودرو الف مدل Elfmatic IIIH یک لیتری
Elf Elfmatic IIIH 1L Car Gearbox Oil
۲۳,۷۵۰
۱۹ مکمل روغن گیربکس اتوماتیک خودرو X-1R حجم 240 میلی لیتر
X-1R Car Automatic Transmission Oil Supplements 240ml
۴۳,۷۰۰
۲۰ روغن گیربکس خودرو بیزول مدل TDL 75W-90 ظرفیت 1 لیتر
Bizol Allround TDL 75W-90 Gearbox Oil 1L
۵۲,۲۵۰
۲۱ روغن گیربکس خودرو هیوندای اکس تیر مدل GL4 ظرفیت 1 لیتر 80W90
Hyundai Xteer GL4 80W90 Gearbox Oil 1L
۱۴,۲۵۰
۲۲ روغن گیربکس خودرو آیسین مدل CFEx-CVT ظرفیت 4 لیتر
Aisin CFEx-CVT Gearbox Oil 4L
۱۸۰,۰۰۰
۲۳ روغن گیربکس خودرو آیسین مدل AFW-PLUS ظرفیت 4 لیتر
Aisin AFW-PLUS Gearbox Oil 4L
۱۶۳,۰۰۰
۲۴ روغن گیربکس خودرو پروفی کار مدل 21201 حجم 1 لیتر
Profi-Car 21201 Gearbox Oil 1 L
۲۰,۹۰۰
۲۵ روغن گیربکس خودرو پروفی کار مدل 21401 حجم 1 لیتر
Profi-Car 21401 Gearbox Oil 1 L
۳۳,۲۵۰
۲۶ روغن گیربکس خودرو لوکینی مدل 85w140 حجم 1 لیتر
Lookini 85w140 Gearbox Oil 1 L
۷,۶۰۰
۲۷ روغن گیربکس خودرو لوکینی مدل 80w90 حجم 1 لیتر
Lookini 80w90 Gearbox Oil 1 L
۷,۶۰۰
۲۸ روغن گیربکس خودرو آترود مدل Super Pride ظرفیت 1 لیتر
Atrod Super Pride Gearbox Oil 1L
۱۶,۹۵۸
۲۹ روغن گیربکس خودرو یاکو مدل BVX R500 حجم 2 لیتر
Yacco BVX R500 Gearbox Oil 2L
۵۷,۰۰۰
۳۰ روغن گیربکس خودرو پترول افیسی مدل GL4-75W80 ظرفیت 3 لیتر
Petrol Ofisi GL4-75W80 Gearbox Oil 3L
۷۶,۰۰۰
۳۱ روغن گیربکس خودرو آیسین مدل GL5 80W-90 ظرفیت 1 لیتر
Aisin GL5 80W-90 Gear Oil 1L
۳۱,۵۰۰
۳۲ روغن گیربکس خودرو فوسر مدل DSG Fluid حجم 1 لیتر
Fosser DSG Fluid Car Gearbox Oil 1L
۶۰,۰۰۰
۳۳ روغن گیربکس خودرو فوسر مدل SYN 75W-90 حجم 1 لیتر
Fosser SYN 75W-90 Car Gearbox Oil 1L
۵۲,۵۰۰
۳۴ روغن گیربکس خودرو لیکومولی مدل SAE یک لیتری 85W-140
Liqui Moly SAE 85W-140 1L Car Gearbox Oil
۱۵,۸۶۵
۳۵ روغن گیربکس خودرو الف مدل Elfmatic IID یک لیتری
Elf Elfmatic IID 1L Car Gearbox Oil
۲۲,۸۰۰
۳۶ روغن گیربکس خودرو بیزول مدل Allround ATF DVI ظرفیت 5 لیتر
Bizol Allround ATF DVI Gearbox Oil 5L
۲۷۰,۰۰۰
۳۷ روغن گیربکس خودرو بیزول مدل Protect GL4 80W-90 ظرفیت 1 لیتر
Bizol Protect GL4 80W-90 Gearbox Oil 1L
۱۹,۰۰۰
۳۸ روغن گیربکس خودرو بیزول مدل Technology ATF CVT ظرفیت 1 لیتر
Bizol Technology ATF CVT Gearbox Oil 1L
۸۰,۷۵۰
۳۹ روغن گیربکس خودرو فوسر مدل Dexron DVI حجم 1 لیتر
Fosser Dexron DVI Gearbox Oil 1 L
۴۲,۷۵۰
۴۰ روغن گیربکس خودرو هیوندای اکس تیر مدل GL4 حجم 20 لیتر 80W-90
Hyundai Xteer GL4 80W-90 Gearbox Oil 20L
۱۷۵,۰۰۰
۴۱ روغن گیربکس خودرو توناپ مدل 85W-90 ظرفیت 1 لیتر
Tunap SAE 85W-90 Gearbox Oil 1L
۲۳,۷۵۰
۴۲ روغن گیربکس خودرو آیسین مدل AFW-PLUS ظرفیت 1 لیتر
Aisin AFW-PLUS Gear Oil 1L
۴۳,۲۲۵
۴۳ روغن گیربکس خودرو آیسین مدل AFW-VI ظرفیت 4 لیتر
Aisin AFW-VI Gear Oil 4L
۲۰۴,۰۰۰
۴۴ روغن گیربکس خودرو تاپ وان مدل LSD 75W-90 حجم 1 لیتر
Top 1 LSD 75W-90 Gearbox Oil 1 L
۳۷,۵۲۵
۴۵ روغن گیربکس خودرو تاپ وان مدل 75W-80 حجم 1 لیتر
Top 1 75W-80 Gearbox Oil 1 L
۲۹,۴۵۰
۴۶ روغن گیربکس خودرو آترود مدل Xenon ظرفیت 1 لیتر
Atrod Xenon Gearbox Oil 1L
۱۶,۹۵۸
۴۷ روغن گیربکس خودرو آترود مدل Sento حجم 1 لیتر
Atrod Sento Gearbox Oil 1L
۱۶,۹۱۰
۴۸ روغن گیربکس خودرو پترول افیسی مدل ATF-II ظرفیت 1 لیتر
Petrol Ofisi ATF-II Gearbox Oil 1L
۲۰,۹۰۰
۴۹ روغن گیربکس خودرو آترود مدل 85W90 Super Pride ظرفیت 2.5 لیتر
Atrod Super Pride 85W90 Gearbox Oil 2.5L
۳۴,۰۵۸
۵۰ روغن گیربکس خودرو آترود مدل 75w80 Sento حجم 2.5 لیتر
Atrod Sento 75w80 Gearbox Oil 2.5 L
۳۴,۰۵۸
۵۱ روغن گیربکس خودرو آترود مدل85W140 Xenon ظرفیت 2.5 لیتر
Atrod Xenon 85W140 Gearbox Oil 2.5L
۳۴,۰۵۸
۵۲ روغن گیربکس خودرو موبیل مدل FE75W ظرفیت 1 لیتر
Mobil FE75W Gearbox Oil 1liter
۵۹,۰۰۰
۵۳ روغن دنده اتوماتیک لوبرکس مدل Drive Max ظرفیت 1 لیتر
Lubrex Drive Max Automatic Transmission Fluid 1L
۲۴,۷۰۰
۵۴ روغن گیربکس خودرو ولولاین مدل Max Life ATF حجم 946 میلی لیتر
Valvoline Max Life ATF Gearbox Oil 946ml
۵۹,۸۵۰
۵۵ روغن گیربکس خودرو موبیل مدل ATF D-M حجم 946 میلی لیتر
Mobil ATF D-M Gearbox Oil 946ml
۳۷,۰۵۰
۵۶ روغن گیربکس خودرو موبیل مدل LT71141 ظرفیت 1 لیتر
Mobil LT71141 Gear Box Oil 1 Liter
۵۶,۰۵۰

شاید بخواهید ببینید !

قیمت روز روغن موتور خودرو

به روز رسانی:96/10/05 لوتوس  نام روغن موتور  حجم  قیمت   Synthetic Plus 5W-40  4L  217,000 …

قیمت روز روغن موتور خودرو

به روز رسانی:96/10/05 لوتوس  نام روغن موتور  حجم  قیمت   Synthetic Plus 5W-40  4L  217,000 …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *