لیست خودرو های سواری مجاز  برای واردات در سال 1396لیست خودرو های سواری مجاز
 
برای واردات در سال 1396


مهلت اعتبارثبت سفارش خودرو
 

شرح استاندارد شماره شاسی
نام نمایندگی

سازنده


مدل موتور


مدل خودرو


نام خودرو

ردیف


1396/10/01

WBA1U710?GG
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
پرشيا خودرو BMW N13B16A (1598cc)

BMW 120I

120Iبی ام و 1


1396/10/01

WBA1U910?GP
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
پرشيا خودرو BMW N20B20A (1997cc)

BMW 125I

125I بی ام و 2


1396/10/01

WBA2A310?GV
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
پرشيا خودرو BMW B38A15A (1499cc)

BMW 218I

218I بی ام و 3


1396/10/01

WBA2A710?GV
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
پرشيا خودرو BMW B48A20B (1998cc)

BMW 225I

225I بی ام و 4


1396/10/01

WBA1K5105GV
پرشیا خودرو BMW N20B20A (1997cc)

BMW 228I

228I بی ام و 5


1396/10/01

WBA5A310?HG
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
پرشيا خودرو BMW N20B20B (1997cc)

BMW 520I

520I بی ام و 6


1396/10/01

WBA5A510?GG
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
پرشيا خودرو BMW N20B20A 1997cc (A/T)

BMW 528I

528I بی ام و 7


1396/10/01

WBA7A010?GG
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
پرشيا خودرو BMW B48B20B (1998cc)

BMW 730LI

730Li بی ام و 8


1396/10/01

خودرو سال 2016: VF7SAHNVAG، خودرو 2017: VF7SAHNVAHW
آرين موتور تابان AUTOMOBILES CITROEN HNV(HN04) 1199cc

CITROEN DS3 TIPE A53PHNVA6 HATCHBACK(AB) ONE DIFERENTIAL (A/T)

DS3 سیتروئن 9


1396/10/01

برای خودروهای سال 2016:VF7NX5FMAGY
برای خودروهای سال 2017:VF7NX5FMAHY
آرین موتور تابان AUTOMOBILES CITROEN 5F06 (1598cc)

DS4 TIPE N TYPE X5FM MODEL A HATCHBACK (AB) ONE DIFFERENTIAL (A/T)

DS4 هاچ بک 10


1396/10/01

خودرو 2016:VF7KF5FMAGS
آرين موتور تابان AUTOMOBILES CITROEN 5F06 1598cc

DS5 (A/T)

DS5 سدان 11


1396/10/01

سال 2016:VF7NB5GYCGK
آرين موتور تابان AUTOMOBILES CITROEN 5G02 (5GY) (1598cc)

DS5LS TYPE NB5GY MODEL C بدنه سالنی (A/T)

DS5LS 12


1396/10/01

سال 2016:VF7NU5GYCGK
آرين موتور تابان AUTOMOBILES CITROEN 5G02 (5GY) (1598cc)

DS6 TYPE NU5GY MODEL C بدنه AC(CROSS OVER)(A/T)

DS6 13


1396/10/01

JTJBARBZ??2
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 و H:2017 می باشد.
ايرتويا TOYOTA MOTOR CORPORATION 8AR-FTS (1998cc)

LEXUS NX200T TIPE AZ1 MODEL AGZ15L-AWTLTA (AF) TWO DIFERENTILA (A/T)

NX200T لکسوس 14


1396/10/01

JTJBARBZ??2
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 و H:2017 می باشد.
ايرتويا TOYOTA MOTOR CORPORATION 8AR-FTS (1998cc)

LEXUS NX200T TIPE AZ1 MODEL AGZ15L-AWTLTV (AF) TWO DIFERENTILA (A/T)

NX200T لکسوس 15


1396/10/01

JTJBARBZ??2
قرار بگیرد.Xکاراکتر نهم رقم کنترلی است که میتواند صفر تا 9 یا حرف
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد که عبارت است از رقم صفر یا حروف G=2016 , H=2017,…
ايرتويا TOYOTA MOTOR CORPORATION 8AR-FTS (1998cc)

LEXUS NX200T TIPE AZ1 MODEL AGZ15L-AWTLTW (AF) TWO DIFERENTILA (A/T)

NX200T لکسوس 16


1396/10/01

JTJBJRBZ??2
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد که عبارت است از رقم صفر یا حروف H=2017 , G=2016
ايرتويا TOYOTA MOTOR CORPORATION 2AR-FXE (GASOLINE MOTORS) 2JM+2FM (ELECTRIC MOTORS) 2494cc

NX300H TIPE AZ1 MODEL AYZ15L-AWXLBW (AF)(CVT)TWO DIFERENTILA

NX300H لکسوس هیبرید 17


1396/10/01

JTJBJRBZ??2
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف H=2017 ، G=2016می باشد
ايرتويا TOYOTA MOTOR CORPORATION 2AR-FXE (GASOLINE MOTORS) 2JM+2FM (ELECTRIC MOTORS) 2494cc

NX300H TIPE AZ1 MODEL AYZ15L-AWXLBA (AF)(CVT)TWO DIFERENTILA

NX300H لکسوس هیبرید 18


1396/10/01

JTJBJRBZ??2
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف H=2017 ، G=2016می باشد
ايرتويا TOYOTA MOTOR CORPORATION 2AR-FXE (GASOLINE MOTORS) 2JM+2FM (ELECTRIC MOTORS) 2494cc

NX300H TIPE AZ1 MODEL AYZ15L-AWXLBV (AF)(CVT)TWO DIFERENTILA

NX300H لکسوس هیبرید 19


1396/10/01

خودرو 2016:JMBXTGF3WG?
خودرو 2017:JMBXTGF3WH?
باشد. U یاZکاراکتر یازدهم سایت تولید خودرو که میتواند حروف
آرين موتور پويا MITSUBISHI MITSUBISHI 4B12 (2360cc)

OUTLANDER(STATION WAGON)(CV/T)

OUTLANDER میتسوبیشی 20


1396/10/01

WBAHT1101GP
پرشیا خودرو BMW B48A20B (1998cc)

BMW X1 XDRIVE 25I

X1 بی ام و 21


1396/09/28

خودروهای سال 2016:VF3DDNFPTGJ
خودروهای سال 2017:VF3DDNFPTHJ
مشترک ايران خودرو اتومبيل پژو AUTOMOBILES PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILED NFP (1587cc)

PEUGEOT 301 TIPE M34PNFPA6 SALOON (AA)(A/T) ONE DIFFERENTIAL

پژو 301 22


1396/09/28

خودروهای سال 2016:VF38D5GYAGL
خودروهای سال 2017:VF38D5GYAHL
مشترک ايران خودرو اتومبيل پژو AUTOMOBILES PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILED 5GY(5G02) (1598cc)

PEUGEOT 508 TIPE W24P5GYA6 SALOON (AA)(A/T) ONE DIFFERENTIAL

پژو 508 23


1396/10/01

سال 2016:WP0ZZZ98ZGS2
سال 2017:WP0ZZZ98ZHS2
معین موتور PORSCHE DDP 1988cc

718BOXSTER TIPE 982 TYPE KA12 MODEL AE CABRIOLET CONVERTIBLE ROOF(A/T)

پورشه باکستر 24


1396/10/01

خودرو 2016:WP0ZZZ98ZGS2
خودرو 2017:WP0ZZZ98ZHS2
معین موتور PORSCHE DDN 2497cc

718BOXSTER S TIPE 982 TYPE KB12 MODEL AE CABRIOLET CONVERTIBLE ROOF(A/T)

پورشه باکستر اس 25


1396/10/01

خودرو 2016: WP1ZZZ95ZGLB
خودرو 2017: WP1ZZZ95ZHLB
معین موتور PORSCHE CYP 1984cc

MACAN TIPE 95B TYPE JD22 MODEL AC STATION WAGON 4WD (A/T)

پورشه ماکان 26


1396/10/01

برای خودروهای سال ساخت 2016:LMGFE1G??G1
کاراکتر هشتم نشان دهنده سری خودرو می باشد. 2 برای STANDARD، 5 برای ELITE VERSION و 8 برای DELUXE VERSION می باشد.
رقم نهم حرف رمز می باشد که می تواند صفر تا 9 یا A تا X باشد.
الماس داران GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP MOTOR CO 4B16K1(1598cc)

TRUMPCHI GA3S TYPE AF MODEL GAC7160F1A5A SEDAN (AA) ONE DIFFERENTIAL (A/T)

ترامپچی GA3S 27


1396/10/01

برای خودروهای 2016 :LMGDG3G??G1
کاراکتر هشتم نشان دهنده سري خودرو می باشد. 2 برای STANDARD و 5 برای ELITE VERSION و 8 برای DELUXE VERSION می باشد.
رقم نهم حرف رمز می باشد که می تواند صفر تا 9 یا A تا X باشد.
الماس داران GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP MOTOR CO 4B18M1(1751cc)

GAC TRUMPCHI GS5 TYPE AD MODEL GAC6470D2H5A STATION WAGON (AC) TWO DIFFERENTIAL (A/T)

ترامپچی GS5 28


1396/10/01

برای خودروهای 2016 :LMGDG3G??G1
کاراکتر هشتم نشان دهنده سري خودرو می باشد. 2 برای STANDARD و 5 برای ELITE VERSION و 8 برای DELUXE VERSION می باشد.
رقم نهم حرف رمز می باشد که می تواند صفر تا 9 یا A تا X باشد.
الماس داران GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP MOTOR CO 4B18M1 (1751cc)

TRUMPCHI GS5 SUPER TYPE A56 MODEL GAC6470D2H5C STATION WAGON (AC) TWO DIFFERENTIAL (A/T)

ترامپچی GS5 29


1396/10/01

NMTKY??X?0R
کاراکتر ششم نوع سیستم نگهدارنده می باشد که می تواند 3 یا 4 باشد.
کاراکتر هفتم شماره مدل می باشد که می تواند B یا F باشد.
کاراکتر نهم CHECK DIGIT می باشد که می تواند صفر تا 9 یا X باشد.
ايرتويا TOYOTA MOTOR CORPORATION 8NR-FTS (1197cc)

C-HR TYPE AX1T(EU.M) TIPE NGX10(H) MODEL NGX10L-AHX(D.E.G.N)XW HATCHBACK(AB) ONE DIFERENTIAL(CVT)

تویوتا C-HR 30


1396/10/01

NMTLY??X?0R
کاراکتر ششم نوع سیستم نگهدارنده می باشد که می تواند 3 یا 4 باشد.
کاراکتر هفتم شماره مدل می باشد که می تواند B یا F باشد.
کاراکتر نهم CHECK DIGIT می باشد که می تواند صفر تا 9 یا X باشد.
ايرتويا TOYOTA MOTOR CORPORATION 8NR-FTS (1197cc)

C-HR TYPE AX1T(EU.M) TIPE NGX50(H) MODEL NGX50L-AHX(D.E.G.N)XW HATCHBACK(AB) TWO DIFERENTIAL(CVT)

تویوتا C-HR 31


1396/10/01

NMTKZ??X?0R
کاراکتر ششم نوع سیستم نگهدارنده می باشد که می تواند 3 یا 4 باشد.
کاراکتر هفتم شماره مدل می باشد که می تواند B یا F باشد.
کاراکتر نهم CHECK DIGIT می باشد که می تواند صفر تا 9 یا X باشد.
ايرتويا TOYOTA MOTOR CORPORATION 2ZR-FXE(1798cc) 37KW ELECTRIC MOTORS

TOYOTA AX1T(EU.M) TYPE C-HR(HV) TIPE ZYX10L-AHX?BW MODEL ZYX10(H) HATCHBACK(AB)ONE DIFERENTIAL CVT

تویوتا C-HR هیبرید 32


1396/10/01

خودرو 2016: JTDKB3FU?G 3
خودرو 2017: JTDKB3FU?H 3
کاراکتر نهم عبارتست از رقم کنترلی و می تواند حرف X و یا اعداد صفر تا 9 باشد.
ایرتویا TOYOTA 2ZR-FXE نوع موتور بنزینی PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR نوع موتور برقی

TOYOTA PRIUS TYPE XW5(EU.M) TIPE ZVW50L MODEL AHXEBV AND AHXEBW HATCKBACK(AB) CVT (1798cc)

تویوتا پریوس (هیبرید) 33


1396/10/01

JTMDF?EV??J
کاراکتر ششم نشان دهنده نوع سیستم نگهدارنده (شامل اعداد3، 4، 8،9 و یا حرف R ) می باشد.
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 یا H:2017 می باشد.
ایرتویا TOYOTA 2AR-FE-2494CC

ASA44L-XA3A – ANTGKV

راو 4 34


1396/10/01

JTMDF?EV??J
کاراکتر ششم نشان دهنده نوع سیستم نگهدارنده (شامل اعداد3، 4، 8،9 و یا حرف R) می باشد.
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 یا H:2017 می باشد.
ایرتویا TOYOTA 2AR-FE-2494CC

ASA44L-XA3A – ANTGKX

راو 4 35


1396/10/01

JTMRF?EV??J
کاراکتر ششم نشان دهنده نوع سیستم نگهدارنده (شامل اعداد3، 4، 8،9 و یا حرفR ) می باشد.
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 یا H:2017 می باشد.
ایرتویا TOYOTA 2AR-FE-2494CC

ASA44L-XA3A – ANTMKV

راو 4 36


1396/10/01

JTMRF?EV??J
کاراکتر ششم نشان دهنده نوع سیستم نگهدارنده (شامل اعداد3، 4، 8،9 و یا حرف R) می باشد.
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 یا H:2017 می باشد.
ایرتویا TOYOTA 2AR-FE-2494CC

ASA44L-XA3A – ANTMKX

راو 4 37


1396/10/01

JTMBF?EV??J
کاراکتر ششم نشان دهنده نوع سیستم نگهدارنده (شامل اعداد3، 4، 8،9 و یا حرف R) می باشد.
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 یا H:2017 می باشد.
ایرتویا TOYOTA 2AR-FE-2494CC

ASA44L-XA3A – ANTXKV

راو 4 38


1396/10/01

JTMBF?EV??J
کاراکتر ششم نشان دهنده نوع سیستم نگهدارنده (شامل اعداد3، 4، 8،9 و یا حرف R) می باشد.
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 یا H:2017 می باشد.
ایرتویا TOYOTA 2AR-FE-2494CC

ASA44L-XA3A – ANTXKX

راو 4 39


1396/10/01

سال 2016:VF1RFD00?GC
سال 2017:VF1RFD00?HC
قرار بگیرد.Xرقم نهم رقم کنترلی است که میتواند صفر تا 9 یا حرف
خدمات تجارت نگين خودرو RENAULT M5MB4 (1618CC)

RENAULT TALISMAN TYPE YXFDA نوع بدنه سالنی(AA) ONE ONE DIFFERENTIAL (A/T)

رنو TALISMAN 40


1396/10/01

برای خودرو های سال 2017:VF1RZG00?HC
متغیر است. X است که از اعداد صفر تا 9 و حرف CHECK DIGIT رقم نهم
خدمات تجارت نگين خودرو RENAULT 2TRC7 (2488cc)

RENAULT KOLEOS YRZGA 2TRC7 7R STATION WAGON (AC)(CVT) TWO DIFERENTIAL

رنو كوليوس 41


1396/10/01

سال 2016:KPT20?1VSGP
سال2017:KPT20?1VSHP
کاراکتر ششم که ممکن است حرف A برای خودروهای STANDARD و یا B برای خودروهای DELUXE باشد.
رامک خودرو SSANGYONG MOTOR 173910 (1597cc)

SSANGYONG با تیپ XKVA مدل TIVOLI (A/T)

سانگ یانگ تیوولی 42


1396/10/01

سال 2016:SCCLJCRC?GHD1
میتواند باشد.X تا A میباشد که شامل اعداد صفر تا ۹ و حروف CHECK DIGITرقم نهم
ایلیا موتور LOTUS 2ZR (1798cc)

ELISE 220 CUP گونه1111تیپ AC 1111 کوپه (M/T)

لوتوس الیزه 43


1396/10/01

سال 2016:SCCLJCRC?GHD1
میتواند باشد.Xتا A میباشد که شامل اعداد صفر تا ۹ و حروف CHECK DIGITرقم نهم
ایلیا موتور LOTUS 2ZR (1798cc)

ELISE S گونه1111تیپ AB 1111 سقف کروک (M/T)

لوتوس الیزه 44


1396/10/01

خودرو 2016:JMBXTGA2WGZ خودرو 2017: JMBXTGA2WHZ
آرين موتور پويا MITSUBISHI MOTOR 4B11 (1998cc)

MITSUBISHI ASX MODEL GA2WXT HZL6Z TYPE GA0 STATION WAGON(AC)TWO DIFFERENTIAL (CVT)

میتسوبیشی ASX 45


1396/10/01

خودروهای سال 2016:JN1TBNT32U0
جهان نوین آریا NISSAN QR25 2488CC

NISSAN X-TRAIL TIPE TBNT32 MODEL TDBNLRW چند منظوره (AF) CVT 4WD

نیسان X-TRAIL 46


1396/10/01

خودرو 2016:SJNFBAF15U7
جهان نوین آریا NISSAN HR16 (1598CC)

NISSAN JUKE TYPE F15 TIPE A MODEL A07 چند منظوره (AF) ONE DIFFERENTIAL (CVT)

نیسان جوک 47


1396/10/01

خودرو 2016:SJNFANF15U7
جهان نوین آریا NISSAN MR16 (1618CC)

NISSAN JUKE TYPE F15 TIPE C MODEL C06 چند منظوره (AF) TWO DIFFERENTIAL (CVT)

نیسان جوک 48


1396/08/09

KMHD041FB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری TOP) می باشد.
KMHD641FB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری L) می باشد.
KMHD741FB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری GL) می باشد.
KMHD841FB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری GLS, JSL, TAX) می باشد.
KMHD941FB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری HGS) می باشد.
KMHDR41FB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری SHG) می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد. G=2016 , H=2017
آسان موتور HYUNDAI G4NA (1999cc)

ELANTRA TIPE AD TYPE A5P21 MODEL A62AX1.A62AY1 بدنه سالنی (A/T)

هیوندا النترا 49


1396/08/09

KMHCS41DB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری LOW) می باشد.
KMHCT41DB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE LOW) می باشد.
KMHCU41DB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE) می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد. G=2016 , H=2017
آسان موتور HYUNDAI G4FC (1591cc)

HYUNDAI ACCENT TIPE RB TYPE S5P51 MODEL A41AZ1 SALOON (A/T)

هیوندا اکسنت 50


1396/08/09

KMHJ1813D?U
KMHJ2813D?U
KMHJ3813D?U
KMHJ4813D?U
KMHJ5813D?U
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد. G=2016 , H=2017
آسان موتور HYUNDAI G4NA (1999cc)

HYUNDAI IX35(TUCSON) تیپ TL (A/T)

هیوندای IX35 51


1396/08/09

KMHSS81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری L برای بدنه معمولی) می باشد.
KMHST81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری GL برای بدنه معمولی) می باشد.
KMHSU81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری GLS, JSL, TAX برای بدنه معمولی) می باشد.
KMHSV81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری HGS برای بدنه معمولی) می باشد.
KMHSW81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری TOP برای بدنه معمولی) می باشد.
KMHSL81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری L برای بدنه بلندتر) می باشد.
KMHSM81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری GL برای بدنه بلندتر) می باشد.
KMHSN81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری GLS, JSL, TAX برای بدنه بلندتر) می باشد.
KMHSP81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری HGS برای بدنه بلندتر) می باشد.
KMHSR81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری TOP برای بدنه بلندتر) می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد. G=2016 , H=2017
آسان موتور HYUNDAI G4KJ (2359cc)

SANTAFE TIPE DM TYPE C7P14 MODEL A61CZ1 (STATION WAGON) 4WD (A/T)

هیوندایی سانتافه 52


1396/04/02

سال 2016: رقم پنجم مدل و سری خودرو میباشد. KMHE?411BGA
1: برای سری L
2: برای سری GL
3: برای سری GLS,JSL,TAX
4: برای سری HGS
5: برای سری TOP
پاکرو سبز قشم HYUNDAI MOTORS G4NG (1999cc) 115KW-MOBIS 36500-3D600 38KW

SONATA HYBRID LF TIPE HEV SALOON (AA) (A/T)

هیوندایی سوناتا هیبرید 53


1396/08/09

KMHTA61DG?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری LOW) می باشد.
KMHTB61 DG?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE LOW) می باشد.
KMHTC61 DG?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE) می باشد.
KMHTD61 DG?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE HIGH) می باشد.
KMHTE61 DG?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری HIGH) می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد. G=2016 , H=2017
آسان موتور HYUNDAI G4FD 1591cc (A/T)

VELOSTER TIPE FS TYPE B4P11 MODEL D61AZ1 HATCHBACK (A/T)

هیوندایی ولوستر هاچ بک 54


1396/08/09

KMHTA61CB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری LOW) می باشد.
KMHTB61CB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE LOW) می باشد.
KMHTC61CB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE) می باشد.
KMHTD61CB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE HIGH) می باشد.
KMHTE61CB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری HIGH) می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد. G=2016 , H=2017
آسان موتور HYUNDAI G4FG 1591cc (A/T)

VELOSTER TIPE FS TYPE B4P31 MODEL A61AZ1 HATCHBACK (A/T)

هیوندایی ولوستر هاچ بک 55


1396/10/01

سال 2016:LJSKA3AG?GD
سال 2017: LJSKA3AG?HD
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
ستاره نیک آریا JIANGSU JOYLONG AUTOMOBILE CO 4G69S4N (2378cc)

HKL6540 (M/T)

ون 56

شاید بخواهید ببینید !

لیست خودرو های سواری مجاز  برای واردات در سال 1396

لیست خودرو های سواری مجاز  برای واردات در سال 1396 مهلت اعتبارثبت سفارش خودرو  شرح …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *