نیسان

مشخصات فنی و تخصصی نیسان آلتیما 3.5 SL مدل 2018

مشخصات عمومی قیمت   33,630     دلار کلاس بدنه سدان   درب 4 سرنشین 5 سال تولید 2018 نوع موتور بنزین استاندارد آلایندگی یورو 4 مشخصات فنی و موتوری حجم موتور   3500 سی سی تعداد سیلندر 6 تعداد سوپاپ 24 آرایش سیلندر خطی زمان بندی CVTCS   قدرت 270   اسب …

بیشتر بخوانید

مشخصات فنی و تخصصی نیسان ماکسیما S مدل 2018

مشخصات عمومی قیمت 33،270 دلار کلاس بدنه سدان   درب 4 سرنشین 5 سال تولید 2018 نوع موتور بنزین استاندارد آلایندگی یورو 4 مشخصات فنی و موتوری حجم موتور   3500 سی سی تعداد سیلندر 6 تعداد سوپاپ 24 آرایش سیلندر خطی زمان بندی CVTCS   قدرت 300   اسب بخار گشتاور …

بیشتر بخوانید

مشخصات فنی و تخصصی نیسان ماکسیما SV مدل 2018

مشخصات عمومی قیمت 35،270 دلار کلاس بدنه سدان   درب 4 سرنشین 5 سال تولید 2018 نوع موتور بنزین استاندارد آلایندگی یورو 4 مشخصات فنی و موتوری حجم موتور   3500 سی سی تعداد سیلندر 6 تعداد سوپاپ 24 آرایش سیلندر خطی زمان بندی CVTCS   قدرت 300   اسب بخار گشتاور …

بیشتر بخوانید

مشخصات فنی و تخصصی نیسان ماکسیما SL مدل 2018

مشخصات عمومی قیمت   37،690  دلار کلاس بدنه سدان   درب 4 سرنشین 5 سال تولید 2018 نوع موتور بنزین استاندارد آلایندگی یورو 4 مشخصات فنی و موتوری حجم موتور   3500 سی سی تعداد سیلندر 6 تعداد سوپاپ 24 آرایش سیلندر خطی زمان بندی CVTCS   قدرت 300   اسب بخار …

بیشتر بخوانید

مشخصات فنی و تخصصی نیسان ماکسیما SR مدل 2018

مشخصات عمومی قیمت   38،530  دلار کلاس بدنه سدان   درب 4 سرنشین 5 سال تولید 2018 نوع موتور بنزین استاندارد آلایندگی یورو 4 مشخصات فنی و موتوری حجم موتور   3500 سی سی تعداد سیلندر 6 تعداد سوپاپ 24 آرایش سیلندر خطی زمان بندی CVTCS   قدرت 300   اسب بخار …

بیشتر بخوانید

مشخصات فنی و تخصصی نیسان ماکسیما SR Midnight Edition مدل 2018

مشخصات عمومی قیمت   39,725 دلار کلاس بدنه سدان   درب 4 سرنشین 5 سال تولید 2018 نوع موتور بنزین استاندارد آلایندگی یورو 4 مشخصات فنی و موتوری حجم موتور   3500 سی سی تعداد سیلندر 6 تعداد سوپاپ 24 آرایش سیلندر خطی زمان بندی CVTCS   قدرت 300   اسب …

بیشتر بخوانید

مشخصات فنی و تخصصی نیسان ماکسیما PLATINUM مدل 2018

مشخصات عمومی قیمت   40,940    دلار کلاس بدنه سدان   درب 4 سرنشین 5 سال تولید 2018 نوع موتور بنزین استاندارد آلایندگی یورو 4 مشخصات فنی و موتوری حجم موتور   3500 سی سی تعداد سیلندر 6 تعداد سوپاپ 24 آرایش سیلندر خطی زمان بندی CVTCS   قدرت 300   اسب …

بیشتر بخوانید

مشخصات فنی و تخصصی نيسان مورانو S مدل 2018

مشخصات عمومی قیمت   30,800 دلار کلاس بدنه شاسی بلند   درب 5 سرنشین 5 سال تولید 2018 نوع موتور بنزین استاندارد آلایندگی یورو 4 مشخصات فنی و موتوری حجم موتور   3500 سی سی تعداد سیلندر 6 تعداد سوپاپ 24 آرایش سیلندر خطی زمان بندی CVTCS   قدرت 260   اسب …

بیشتر بخوانید

مشخصات فنی و تخصصی نيسان مورانو SV مدل 2018

مشخصات عمومی قیمت   34,100 دلار کلاس بدنه شاسی بلند   درب 5 سرنشین 5 سال تولید 2018 نوع موتور بنزین استاندارد آلایندگی یورو 4 مشخصات فنی و موتوری حجم موتور   3500 سی سی تعداد سیلندر 6 تعداد سوپاپ 24 آرایش سیلندر خطی زمان بندی CVTCS   قدرت 260   اسب …

بیشتر بخوانید

مشخصات فنی و تخصصی نيسان مورانو SL مدل 2018

مشخصات عمومی قیمت   38,500 دلار کلاس بدنه شاسی بلند   درب 5 سرنشین 5 سال تولید 2018 نوع موتور بنزین استاندارد آلایندگی یورو 4 مشخصات فنی و موتوری حجم موتور   3500 سی سی تعداد سیلندر 6 تعداد سوپاپ 24 آرایش سیلندر خطی زمان بندی CVTCS   قدرت 260   اسب …

بیشتر بخوانید