وانت

مشخصات فنی و تخصصی نيو پيكاپ دو كابين

مشخصات عمومی   قیمت کلاس بدنه وانت   درب 4 سرنشین 5 سال تولید نوع سوخت بنزین استاندارد آلایندگی  یورو5 مشخصات فنی و موتوری  حجم موتور 2389 سی سی تعداد سیلندر 4 تعداد سوپاپ  16 آرایش سیلندر خطی زمان بندی   قدرت 133.2اسب بخار گشتاور 197 پوند بر فوت گیربکس …

بیشتر بخوانید

مشخصات فنی و تخصصی نيو پيكاپ تک کابین

مشخصات عمومی   قیمت کلاس بدنه وانت   درب 4 سرنشین 5 سال تولید نوع سوخت بنزین استاندارد آلایندگی  یورو5 مشخصات فنی و موتوری  حجم موتور 2389 سی سی تعداد سیلندر 4 تعداد سوپاپ  16 آرایش سیلندر خطی زمان بندی   قدرت 133.2اسب بخار گشتاور 197 پوند بر فوت گیربکس …

بیشتر بخوانید

مشخصات فنی و تخصصی نیسان ریچ

مشخصات عمومی   قیمت کلاس بدنه وانت   درب 4 سرنشین 5 سال تولید نوع سوخت بنزین استاندارد آلایندگی  یورو5 مشخصات فنی و موتوری  حجم موتور 2438 سی سی تعداد سیلندر 4 تعداد سوپاپ  16 آرایش سیلندر خطی زمان بندی   قدرت 132 اسب بخار گشتاور 208پوند بر فوت گیربکس …

بیشتر بخوانید

مشخصات فنی و تخصصی وانت ۱۵۱

مشخصات عمومی قیمت کلاس بدنه وانت   درب 2 سرنشین 2 سال تولید نوع سوخت بنزین استاندارد آلایندگی  یورو 4 مشخصات فنی و موتوری حجم موتور  1323 سی سی تعداد سیلندر 4 تعداد سوپاپ  8 آرایش سیلندر خطی زمان بندی   قدرت 71اسب بخار گشتاور 108 پوند بر فوت گیربکس …

بیشتر بخوانید

مشخصات فنی و تخصصی خودروی وانت باردو دوگانه سوز جديد با موتور OHVG II

مشخصات عمومی قیمت کلاس بدنه وانت   درب 2 سرنشین 2 سال تولید نوع سوخت گازسوز استاندارد آلایندگی یورو 4 مشخصات فنی و موتوری حجم موتور  1696 سی سی تعداد سیلندر 4 تعداد سوپاپ 8 آرایش سیلندر خطی زمان بندی   قدرت 76    اسب بخار گشتاور 125  نیوتن بر …

بیشتر بخوانید

مشخصات فنی و تخصصی خودروی وانت باردو دوگانه سوز جديد

مشخصات عمومی قیمت کلاس بدنه وانت   درب 2 سرنشین 2 سال تولید نوع سوخت گازسوز استاندارد آلایندگی یورو 4 مشخصات فنی و موتوری حجم موتور  1598 سی سی تعداد سیلندر 4 تعداد سوپاپ 8 آرایش سیلندر خطی زمان بندی   قدرت 68   اسب بخار گشتاور 115 نیوتن بر …

بیشتر بخوانید

مشخصات فنی و تخصصی خودروی وانت باردو دوگانه سوز

مشخصات عمومی قیمت کلاس بدنه وانت   درب 2 سرنشین 2 سال تولید نوع سوخت گازسوز استاندارد آلایندگی یورو 4 مشخصات فنی و موتوری حجم موتور  1598 سی سی تعداد سیلندر 4 تعداد سوپاپ 8 آرایش سیلندر خطی زمان بندی   قدرت 68  اسب بخار گشتاور 115 نیوتن بر متر …

بیشتر بخوانید

مشخصات فنی و تخصصی خودروی وانت باردو بنزيني جديد با موتور OHV II

مشخصات عمومی قیمت کلاس بدنه وانت   درب 2 سرنشین 2 سال تولید نوع سوخت بنزین استاندارد آلایندگی یورو 4 مشخصات فنی و موتوری حجم موتور  1696 سی سی تعداد سیلندر 4 تعداد سوپاپ 8 آرایش سیلندر خطی زمان بندی   قدرت 86     اسب بخار گشتاور 140  نیوتن بر متر …

بیشتر بخوانید

مشخصات فنی و تخصصی خودروی وانت باردو بنزيني جديد

مشخصات عمومی قیمت کلاس بدنه وانت   درب 2 سرنشین 2 سال تولید نوع سوخت بنزین استاندارد آلایندگی یورو 4 مشخصات فنی و موتوری حجم موتور  1598 سی سی تعداد سیلندر 4 تعداد سوپاپ 8 آرایش سیلندر خطی زمان بندی   قدرت 80     اسب بخار گشتاور 135  نیوتن بر متر …

بیشتر بخوانید

مشخصات فنی و تخصصی خودروی وانت باردو بنزيني

مشخصات عمومی قیمت کلاس بدنه وانت   درب 2 سرنشین 2 سال تولید نوع سوخت بنزین استاندارد آلایندگی یورو 4 مشخصات فنی و موتوری حجم موتور  1598 سی سی تعداد سیلندر 4 تعداد سوپاپ 8 آرایش سیلندر خطی زمان بندی   قدرت 80     اسب بخار گشتاور 135  نیوتن بر متر …

بیشتر بخوانید