قیمت روز سیستم صوتی و تصویری خودرو

قیمت روز سیستم صوتی و تصویری خودرو

به روز رسانی:96/10/13

قیمت دستگاه پخش خودرو

 پایونیر  AVH_X4850DVD  USB,DVD,CD  ۱۰,۴۹۰,۰۰۰
 پایونیر  MVH-X195UI  USB ۱,۹۹۰,۰۰۰
 پایونیر  DEH-X7850BT  بلوتوث,CD,USB ۵,۳۰۰,۰۰۰
 پایونیر  DEH-X3850UI  CD,USB
۳,۴۲۰,۰۰۰
 پایونیر  DEH-X1952UB  CD,USB ۲,۶۹۰,۰۰۰
 پایونیر  DEH-X1950UB  CD,USB ۲,۹۹۰,۰۰۰
 پایونیر  DEH-9450UB  CD,USB ۶,۷۹۰,۰۰۰
 پایونیر
 DEX-X9650SD
 USB,CD
۶,۳۹۰,۰۰۰
 پایونیر  AVH-185DVD  USB,CD,DVD,صفحه لمسی ۷,۰۰۰,۰۰۰
 پایونیر
 DEH-X2950UI
 USB,CD
۳,۵۰۰,۰۰۰
 پایونیر  DEH-X7750UI  CD,USB ۵,۳۰۰,۰۰۰
 پایونیر
DEH-X1953UB
 USB,CD
۲,۸۰۰,۰۰۰
 پایونیر AVH-X6750DVD USB,CD,DVD,صفحه لمسی,دوربین ۱۱,۸۰۰,۰۰۰
 پایونیر DEH-X4850FD
CD,USB
۳,۷۵۰,۰۰۰
 پایونیر AVH-3850DVD پشتیبانی اندروید,IOS,USB,CD,DVD,دوربین,صفحه لمسی ۸,۳۹۰,۰۰۰
سونی
CDX-G1152U
CD,USB
۲,۲۹۰,۰۰۰
سونی CDX-G1151U CD,USB ۲,۳۹۰,۰۰۰
سونی
CDX-G1150U
CD,USB
۲,۱۹۰,۰۰۰
رانا آپکو پشتیبانی اندروید,IOS,USB,CD,DVD,دوربین,صفحه لمسی 14,880,000
تندر90
آپکو
پشتیبانی اندروید,IOS,USB,CD,DVD,دوربین,صفحه لمسی
15,480,000
پارس(جدید) آپکو پشتیبانی اندروید,IOS,USB,CD,DVD,دوربین,صفحه لمسی 13,900,000
405(جدید)
آپکو
پشتیبانی اندروید,IOS,USB,CD,DVD,دوربین,صفحه لمسی
13,900,000
پارس(قدیم) آپکو پشتیبانی اندروید,IOS,USB,CD,DVD,دوربین,صفحه لمسی 15,700,000
پارس(قدیم)
آپکو
شتیبانی اندروید,IOS,USB,CD,DVD,دوربین,صفحه لمسی
15,700,000

 

قیمت بلندگوی خودرو

 برند  مدل  سایز  قیمت
 پایونیر  TS-6975V3 بیضی(6*9)  ۴,۹۹۰,۰۰۰
 پایونیر  TS-6975V2 بیضی(6*9)  ۴,۳۹۰,۰۰۰
 پایونیر  TS-a6966S بیضی(6*9)  ۱,۶۹۰,۰۰۰
 استاندارد206
 *
 تودری عقب
 154,000