قیمت روز کامیون و کامیونت

قیمت روز کامیون و کامیونت به روز رسانی در تاریخ 22 دی ۱۳۹۶

قیمت انواع کامیون

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )

کامیون ایویکو – يوروكارگو

244,000,000 258,000,000

کشنده ایویکو – استراليس

436,000,000 461,000,000

کامیون ایسوزو 18 تن

272,000,000 273,220,000

کمپرسی ایسوزو 18 تن

277,000,000 278,670,000

کامیون کشنده فاو J6 – تک محور

242,000,000 253,200,000

کامیون کشنده فاو J6 – جفت محور

253,000,000 263,200,000

کامیون کمپرسی فاو – FAW CA 3250

244,600,000

کامیون کشنده البرز تک – تیپ 2

210,000,000

کامیون کشنده البرز جفت – تیپ 3

240,000,000

کامیون کشنده اسکانیا – G400

460,000,000 460,000,000

کامیون کشنده اسکانیا – G410

490,000,000

کامیون کشنده اسکانیا – G440

435,000,000

کامیون کشنده اسکانیا – G460

کشنده کاوه – تک محور 420 KT

256,000,000 268,000,000

کشنده کاوه – جفت محور 420 KT

261,000,000 265,500,000

كاميون كاوه كمپرسي جفت محور 420 KD

310,000,000 285,190,000

کشنده دنیز

245,000,000 253,000,000

کشنده فوتون

265,000,000 263,000,000

آریا . كمپرسي LK1924

210,000,000 213,000,000

کشنده آمیکو – تک محور

295,000,000

کشنده کاویان K375T

189,940,000

کشنده JAC گالوپ . تک محور

255,000,000

کامیون بنز 1924 – تک محور باری

200,000,000 209,000,000

کامیون بنز 1924 – تک محور کمپرسی با اتاق بار

211,000,000 226,000,000

کامیون بنز 1924 – تک محور کمپرسی

205,000,000 213,000,000

کامیون بنز 2624 – جفت محور باری

265,000,000 275,000,000

کامیون بنز 2624 – جفت محور کمپرسی

275,000,000 273,000,000

بنز اکسور 1843

450,000,000

كاميون ولوو FM كشنده 2×4

385,000,000

كاميون ولوو FM460 6×4 باری

469,000,000

كاميون FMX 460 كمپرسی 6×4

475,000,000

کامیون کشنده ولوو FH 460

490,000,000 418,000,000

کامیون کشنده ولوو FH 480

کامیون کشنده ولوو FH 500

480,000,000 473,000,000

کامیون کشنده رنو پریمیوم 460

365,000,000 395,000,000

کامیون کشنده رنو لندر

کامیون رنو کراکس 440 (4×6)

کامیون پریمیوم 380 باری (2×6)

کامیون کشنده سی اند سی 460 اتوماتیک

335,000,000 335,000,000

کامیون کشنده سی اند سی 480 اتوماتیک

290,000,000 290,000,000

کامیون کشنده ماز بنز 440 تک محور

395,000,000 395,000,000

کامیون کشنده ماز بنز 440 جفت محور

420,000,000 420,000,000

كاميون دانگ فنگ R270 تك محور باري 2*4

185,000,000 186,200,000

كاميون دانگ فنگ جفت محور کشنده 4*6 – T375

209,000,000 200,000,000

كاميون دانگ فنگ جفت محور کشنده 2*4 – T375

200,000,000 192,000,000

كاميون دانگ فنگ كمپرسي تك محور

176,000,000 172,490,000

كاميون دانگ فنگ كمپرسي 4*6 D375

224,500,000

كاميون دانگ فنگ كمپرسي 4*8 D375

255,370,000

کشنده داف XF 105

410,000,000 430,000,000

قیمت انواع کامیونت

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )

پرسيکا 6 تن کمپرسی

104,500,000

پرسيکا 6 تن باری

103,900,000

پرسيکا 8 تن باری

107,800,000

کامیونت هیوندای – 6 تن

119,000,000 118,150,000

کامیونت هیوندای – 8 تن

126,500,000 126,350,000

کامیونت فاو تایگروی – 6 تن

98,000,000

کامیونت آرنا

98,300,000

کامیونت جک – 5.6 تن

78,800,000

کامیونت جک – 6 تن

95,800,000

کامیونت جک – 7.5 تن

101,800,000

ایسوزو 5 تن بدون کاربری

106,000,000 109,000,000

کامیونت ایسوزو (6 تن اتاق جدید)

122,000,000 122,650,000

کامیونت ایسوزو کمپرسی (6 تن اتاق جدید)

126,000,000 127,000,000

کامیونت ایسوزو (8.4 تن اتاق جدید)

128,000,000 130,350,000

کامیونت ایسوزو کمپرسی (8.4 تن اتاق جدید)

کامیونت الوند – 6 تن

86,000,000 86,000,000

کامیونت الوند – 8 تن

100,000,000

کامیونت 5.2 آمیکو – M5.2

65,000,000

کامیونت 6 آمیکو – EM6

75,000,000

کامیونت کاویان K1052

78,540,000 78,540,000

فوتون 5.4 تن

85,000,000

فوتون 6.5 تن

101,000,000 103,000,000

فوتون 6.5 تن . خوابدار

103,000,000 104,600,000

فوتون 8.5 تن

105,000,000 106,900,000